Βαγγέλης Μ.

Μαθήματα οικονομικών

Φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία και προϋπηρεσία στον χώρο της εκπαίδευσης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου (ΑΟΘ).

Στα πλαίσια του μαθήματος, παρέχονται:

1) Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό (προσωπικές σημειώσεις, ένθετα ερωτήσεων για εξάσκηση, στοχευμένη χρήση βοηθημάτων)
2) Τακτικά προσομοιωτικά διαγωνίσματα
3) Διαρκής υποστήριξη και επίλυση αποριών
4) Δυνατότητα καθοδήγησης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου.

Τέλος, προσφέρεται δωρεάν το πρώτο (δοκιμαστικό) μάθημα που στοχεύει στην γνωριμία με τον/η μαθητή/ρια και στην εξοικείωση με τον τρόπο διδασκαλίας.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
8€
  • verified

    επιβεβαιωμένο προφίλ

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές: