Δήμητρα Καζάνη

Χρήση προσωπικών σημειώσεων

 • Φροντιστηριακές σημειώσεις
 • Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 • Πρόσφατα εγχειρίδία με διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλία που προσαρμόζονται στο επίπεδο του μαθητή
 • Συχνά διαγωνίσματα
 • Υποστήριξη φοιτητών
 • Εκπόνηση εργασιών
 • Οργάνωση και έλεγχος μελέτης
 • Προετοιμασία επόμενης ημέρας
 • Κάλυψη κενών και υποστήριξη για το σχολείο
 • Προσωπικό υλικό για επαναλήψεις/εμβάθυνση
 • Προετοιμασία για πειραματικά / πρότυπα / ιδιωτικά σχολεία
 • Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη τάξη

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
8€
 • verified

  επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

 • verified

  επιβεβαιωμένο προφίλ linkedin

Σας ενδιαφέρει η δασκάλα; Επικοινωνήστε μαζί της άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: