Δήμητρα Μ.

Δασκάλα δημοτικού, ειδική παιδαγωγός

Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων (διαδικτυακά) και διδασκαλία σε παιδιά όλων των ηλικιών του Δημοτικού με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Προετοιμασία για τα μαθήματα, εξάσκηση μέσω καινοτομικών πλατφορμών και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

Κάτοχος Πτυχίου παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική αγωγή και κάτοχος επάρκειας ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Παράδοση online μαθημάτων Ελληνικών σε ξένους (εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα, δασκάλα προσφυγικής δομής για 2 έτη).

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά