Δώρα Σ.

Δασκάλα καθηγήτρια ιταλικών, ισπανικών

Δίπλα στους λαούς βρισκόμαστε μόνο όταν κατανοούμε τη γλώσσα τους!

Σαν καθηγήτρια Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών σας δίνω την ευκαιρία να τους γνωρίσετε.

Απευθύνομαι σε:
◦ Παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου, μαθητές Λυκείου, φοιτητές, φοιτητές Μεταπτυχιακού, σε ενήλικες!
◦ Προετοιμασία στα διπλώματα DELE-Κ.Π.Γ. – Ειδικά μαθήματα Πανελληνίων – CELI – DIPLOMA – CILS – PLIDA
Έχω πείρα 20 ετών. Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις CELI, DIPLOMA, DELE αγγίζει το 95%.

Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν για να γνωριστώ με τον υποψήφιο σπουδαστή και να του δείξω πώς δουλεύω αλλά και να μάθω και εκείνος τι ζητάει. Το μάθημα το προσαρμόζω πάντα στις ανάγκες του σπουδαστή. Με ευέλικτο ωράριο μαθημάτων και προσαρμόσιμο στις επαγγελματικές ανάγκες.

Επιπλέον αναλαμβάνω παντός τύπου πανεπιστημιακής υποστήριξης καθώς και προετοιμασία για Πανελλήνιες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα των Ιταλικών και Ισπανικών.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Online / Διαδικτυακά