Κατερίνα Δυσσεάκη

Δασκάλα – καθηγήτρια ισπανικών

Απόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου, πιστοποιημένη εξετάστρια DELE A1-B2 και διορθώτρια ΚΠΓ, συγγραφέας του Proyecto ΚΠΓ Β (εκδ. Perugia).

Μάθημα εξατομικευμένο βάσει των αναγκών του μαθητή, προετοιμασία για Erasmus, εξετάσεις DELE A1-C2, ΚΠΓ Α-Γ, πανελλήνιες, εισαγωγικές.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: