Κατερίνα Δυσσεάκη

Απόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου, πιστοποιημένη εξετάστρια DELE A1-B2 και διορθώτρια ΚΠΓ, συγγραφέας του Proyecto ΚΠΓ Β (εκδ. Perugia).

Μάθημα εξατομικευμένο βάσει των αναγκών του μαθητή, προετοιμασία για Erasmus, εξετάσεις DELE A1-C2, ΚΠΓ Α-Γ, πανελλήνιες, εισαγωγικές.