Ελένη Αναδιώτη

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε στο Κέντρο μας, μας βοηθά να πετύχουμε το βασικό στόχο που έχουμε θέσει, δηλαδή την επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Διαθέτουμε το δικό μας πρόγραμμα σπουδών, εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Παιδεία (C.E.F.R.).

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σχεδιάζεται με κριτήριο τις ανάγκες των μαθητών και προσαρμόζεται στο ατομικό μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, εφαρμόζοντας έτσι τη σύγχρονη μεθοδολογία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην πολιτική των αυστηρά 4μελών τμημάτων που υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο μας.

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Εξυπηρετώ περιοχές:

Σας ενδιαφέρει η δασκάλα; Επικοινωνήστε μαζί της άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: