Ελένη Αρκουζή

Καθηγήτρια φιλόλογος

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του μαθητή.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος για την προσωπική και σχολική εξέλιξη του μαθητή.

Διαθέτω ένα χρόνο εμπειρίας σε μαθήματα Γυμνασίου.

Προσφορές / ώρα
Online / εξ’ αποστάσεως
10€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων