Ελπινίκη Κ.

Δασκάλα – καθηγήτρια γερμανικών

Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας με σπουδές σε Ελλάδα (ΕΚΠΑ) και Γερμανία (Universität zu Köln) παραδίδει διαδικτυακά μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου καθώς και σε ενήλικες για τις εξετάσεις Goethe Institut, ÖSD, ΚΠγ.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ταχύρρυθμων μαθημάτων και η διδασκαλία εξειδικευμένων γερμανικών στον τομέα του τουρισμού (ορολογία).

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά