Εύα Κ.

Διαθέτω πολυετή πείρα στην προετοιμασία φοιτητών όλων των Πανεπιστημίων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και εξειδίκευση στην Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, τη Λογιστική και τα Τουριστικά.

Τα μαθήματα παραδίδονται online, με χρήση ενός άρτιου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε το μάθημα να παραμένει ενδιαφέρον και αποδοτικό. Στο τέλος κάθε μαθήματος παρέχονται σημειώσεις εξειδικευμένες στον κάθε φοιτητή καθώς και διαγωνίσματα για εξάσκηση.

Επίσης, αναλαμβάνω εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές, διπλωματικές με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Εξειδικεύομαι σε έρευνες με τη χρήση του spss προγράμματος καθώς και σε εργασίες Ανάλυσης Ισολογισμού.

Προετοιμάζω φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά και υποστηρίζω τη συγγραφή των εργασιών τους.

Αναλυτικά τα αντικείμενα διδασκαλίας μου είναι τα εξής:

· Λογιστική Εταιρειών
· Ανάλυση Κόστους,
· Χρηματοοικονομικά
· Ξενοδοχειακή Λογιστική
· Κοστολόγηση
· Ναυτιλιακή Λογιστική
· Διοίκηση
· ΔΛΠ
· Τραπεζική
· Ελεγκτική
· Δημόσια Οικονομική
· Μάκρο – Μίκρο Οικονομία
· Αγορά Χρήματος
· Διαφήμιση
· Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ
· Ηλεκτρονικό Εμπόριο
· Δίκαιο

Προσφορές / ώρα
Online / εξ’ αποστάσεως
20€ – 25€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά