Ευγενία Κουτσαυτίκη

Καθηγήτρια φιλόλογος

📖 Απόφοιτη φιλόλογος με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή , παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο βασικός εκπαιδευτικός μου στόχος είναι, τα παιδιά να ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μαθητικές τους ικανότητες.

📚Παροχή προσωπικού εκπαιδευτικού υλικού , με τα βασικά σημεία του εκάστοτε μαθήματος.

📚Επαναληπτικά τεστ.

📍Διδασκαλία με βάση τις ανάγκες και τις δυσκολίες του μαθητή.
📍Έμφαση στο πως να μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά.
📍Μαθησιακή πρόοδος
📍Ανάπτυξη Κριτικής σκέψης.
📍 Κατανόηση.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
8€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • verified

    επιβεβαιωμένο facebook

  • verified

    επιβεβαιωμένο instagram