Φανή Μ.

Δασκάλα δημοτικού

Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: Ειδική Αγωγή και διδασκαλία Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας.

Εμπειρία 8 ετών

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές: