Φωτεινή Γ.

Δασκάλα – καθηγήτρια ιταλικών

Πτυχιούχος Ιταλικής Φιλολογίας και με πιστοποίηση διδασκαλίας ελληνικών σε ξένους.

Εμπειρία 20 ετών. Σύγχρονες μέθοδοι.

Διαδραστικό και ευχάριστο μάθημα.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά