Γεώργιος Ξενίδης

Καθηγητής φιλόλογος

Φιλολογικά όλων των Τάξεων
Παράλληλη Στήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
Συμβουλευτική
Δημιουργική Γραφή
Μελέτη Δημοτικού

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: