Γιάννης Κιουρκατιώτης

Δίνεται μεγάλη έμφαση στα οπτικοακουστικά μέσα και στον προφορικό λόγο μέσω ειδικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στο επίπεδο του κάθε μαθητή.

Για όλα τα επίπεδα παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα γραμματικά φαινόμενα με δημιουργικό τρόπο, καθώς μέσω διαδοχικών βημάτων υπάρχει η ανακάλυψη του φαινομένου από τον μαθητή και όχι η υπαγόρευση του από τον καθηγητή.

Για κάθε θεματική ενότητα υπάρχει ομαδοποιημένο λεξιλόγιο και στοχευμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αφομοίωσή του.

Για όλα τα επίπεδα υπάρχουν παλαιά θέματα εξετάσεων που δουλεύονται διεξοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές:

Σας ενδιαφέρει ο δάσκαλος; Επικοινωνήστε μαζί του άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: