Γιάννης Γ.

Personal trainer, clinical pilates instructor

Απόφοιτος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( ΣΕΦΑΑ) Κομοτηνής με ειδικότητα στην αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων.

Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ. Βιολογία της Άσκησης με κατεύθυνση στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση στο ΣΕΦΑΑ Αθηνών.

Πιστοποιημένος clinical pilates instructor σε mat,reformer,cadillac.

Προπονήσεις γενικής ενδυνάμωσης σώματος τόσο με σωματικό βάρος όσο και με αντιστάσεις.

Εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ασκούμενου (πρόληψη τραυματισμών, αποκατάσταση τραυματισμών κτλ.)

* Προπονήσεις και κατ’ οίκον

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: