Γιάννης Πένκης

Ioannis Penkis

Certified teacher in Greek language and Philology – Educator, 12 years of experience in teaching Greek as a second or foreign language to foreign students in private sector and Non-Governmental organizations.

Πιστοποιημένος καθηγητής Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας – Παιδαγωγός με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε ξένους μαθητές ιδιωτικά και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: