Ιωάννα Μ.

Ιδιαίτερα χημείας, φυσικής

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Γυμνασίου – Λυκείου και προετοιμασία Πανελλαδικών εξετάσεων.

Σκοπός μου είναι η διεξοδική κατανόηση και η άριστη προετοιμασία των μαθητών.

Με έμφαση στην επικοινωνία, επιδιώκω την εξέλιξη του παιδιού, ως προς τη σκέψη και τη μελέτη του.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Μέσω internet