Ίρις Κ.

Δασκάλα – καθηγήτρια ελληνικών

Διδάσκω ελληνικά για ξένους εδώ και πολλά χρόνια. Προσφέρω φιλικό και ευχάριστο κλίμα, δίνω ιδιαίτερη σημασία στη σχέση δασκάλου μαθητή και στοχεύω στο να μάθει ο μαθητής μου τόσο τη γλώσσα στην ορθή μορφή της αλλά και τον καθημερινό τρόπο έκφρασης των Ελλήνων, ώστε να είναι πιο εύκολη η ένταξη του. Παράλληλα, για τις μικρές ηλικίες, προσφέρω και εκπαιδευτική στήριξη στα μαθήματά του μετά το σχολείο. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση ελληνομαθειας, μπορώ να τον/την προετοιμάσω και προωθήσω για τις ετήσιες εξετάσεις.

I have been teaching Greek for foreigners for many years. I offer a friendly and pleasant atmosphere, I give special importance to the teacher-student relationship and I aim for my student to learn both the language in its correct form and the everyday way of expression of the Greeks, so that his integration will be easier. At the same time, for young children, I also offer educational support in their lessons after school. Finally, for those interested in the Greek language certification, I can prepare and promote him/her for the annual exams.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
20€
Online / εξ’ αποστάσεως
15€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: