Αικατερίνη Φ.

Καθηγήτρια φυσικός, μαθηματικά, χημεία

Διδάσκω μαθηματικά, φυσική, χημεία για γυμνάσιο και λύκειο.

Κατέχω 10 χρόνια εμπειρία και υλικό βοηθητικό για τη βέλτιστη εμπέδωση της ύλης.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά