Μαίρη Κολοβούρη

Διδάσκω μαθήματα δημοτικού, φιλολογικά μαθήματα γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ελληνικά μαθήματα σε ξένους.

Επίσης, απευθύνομαι και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.