Κωνσταντίνα Ράικου

Φιλοσοφία & παιδαγωγική, δραματική τέχνη

Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική και μέσα από σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας προσαρμόζω το μάθημά μου με γνώμονα τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας.

Επιπλέον διδάσκεται ειδική προετοιμασία μαθητών/τριών για πρότυπα γυμνάσια και καλλιτεχνικά σχολεία στην κατεύθυνση του θεάτρου

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων