Κωνσταντίνος Μπέλτσος

Καθηγητής φιλόλογος

Είμαι απόφοιτος της Κλασικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και του μεταπτυχιακού της Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Διδάσκω εδώ κι έξι χρόνια (πριν από τη λήψη πτυχίου) όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και νεοελληνική γλώσσα και ιστορία στο Δημοτικό.

Κατά τη διδασκαλία μου χρησιμοποιώ πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις διαμορφώνοντας το μάθημα με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε μαθητή, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Οι τιμές είναι προσιτές, συζητήσιμες και προσαρμοσμένες στο επίπεδο και το πρόγραμμα του μαθητή.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • verified

    επιβεβαιωμένο facebook

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: