Μαρία Τοκατλίδη

Μουσικός, δασκάλα πιάνο

Σχεδιάζω την διδακτική μου προσέγγιση πάνω στον χαρακτήρα του κάθε μαθητή.

Στόχος μου είναι να συνεργαστούμε για να γνωρίσουμε τον κόσμο της μουσικής και να εξελιχθούμε μέσω αυτής.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
15€
  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές: