Μαρία Χ.

Καθηγήτρια φιλόλογος, ειδική παιδαγωγός

Φιλόλογος με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και στις αναπτυξιακές διαταραχές, αναλαμβάνω μαθήματα για όλες τις τάξεις από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.

Διδάσκονται όλα τα φιλολογικά μαθήματα.

Τιμή ανά ώρα για Δημοτικό 8 ευρώ, για Γυμνάσιο 10 ευρώ και για Λύκειο 12 ευρώ.

Το μάθημα είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες, κλίσεις και στα ενδιαφέροντα του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εμπεριστατωμένη κατανόηση της ύλης.

Επιπλέον, στόχος κάθε μαθήματος είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επίλυση αποριών και η απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθησιακών αντικειμένων.

Τέλος, η εμπειρία μου στο κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών και των αναπτυξιακών διαταραχών με καθιστά ικανή στο να ανταπεξέλθω και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
Από 8€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: