Μαρία Σιαματά

Καθηγήτρια φιλόλογος

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές /ριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβάνω την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις με εξειδίκευση στην Ιστορία και τη ΝΕ Γλώσσα – Λογοτεχνία.

Διαθέτω πολυετής εμπειρία με επιτυχία στην αύξηση της επίδοσης των μαθητών καθώς και πείρα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σε κάθε μαθητή /ρια παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και ασκησιολόγιο διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Με άξονα την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση, την προσαρμοστικότητα και την υπομονή, κάθε μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης, στην επίλυση προβλημάτων, στον εμπλουτισμό των ιδεών, καθώς και στην ποιοτική κάλυψη της εξεταστέας ύλης.

Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη βάσει των αναγκών του/της κάθε μαθητή /ριας και γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο διαδραστική, εύληπτη και ενδιαφέρουσα.

Προσφέρεται, επίσης, προφορική και γραπτή προσομοίωση των εξετάσεων για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών /ριων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η ατομική τους αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση προόδου προς τους γονείς.

Προσωπικός μου στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων του κάθε μαθητή/ριας καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μάθησης.

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, ατομικά ή σε ολιγομελή group.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
15€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: