Μηνάς Χ.

Μαθηματικός, στατιστική, ΑΕΠΠ, φυσική

Ιδιαίτερα και ολιγομελή τμήματα, μαθήματα προσαρμοσμένα στην / στον εκάστοτε μαθήτρια / μαθητή.

Ανάληψη πανεπιστημιακών μαθημάτων (Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στατιστική)

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά