Μυρτώ Β.

Kαθηγήτρια με μητρική γλώσσα τα γαλλικά, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, με επαγγελματική εμπειρία και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα και δημιουργική απασχόληση στα γαλλικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού.