Νίκος Β.

Οικονομικά, φιλολογικά

Διαθέτω εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στη διδασκαλία μαθητών Γενικών κι Επαγγελματικών Λυκείων καθώς επίσης και φοιτητών Πολιτικών Επιστημών.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά