Κωνσταντίνος Σ.Π.

Δάσκαλος όμποε, καθηγητής μαθηματικών

Με εξάχρονη εμπειρία στο χώρο της διδασκαλίας ιδιαίτερων μαθημάτων στα Μαθηματικά έχω τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης διδασκαλίας σε κάθε μαθητή, ανάλογα το επίπεδο, τα κενά και της ελλείψεις που εντοπίζονται.

Παράλληλα υπάρχει πλούσιο υποστηρικτικό υλικό και ασκησιολόγιο που έχει συλλεχθεί μέσα από την εμπειρία της διδασκαλίας και αφορά όλες τις τάξεις Γυμνασίου, καθώς και  Ά και΄Β Λυκείου.

Παράλληλα, είμαι Πτυχιούχος Όμποε του Κ.Ω.Θ. και πορσφέρω Μαθήματα σε ενήλικες και παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και να μάθουν τις τεχνικές του Όμποε, τη δουλειά του διαφράγματος και της αναπνοής, αλλά και να εμπλουτιστούν μέσα από την εμπειρία της καθοδήγησης από πλούσια μουσικά εργαλεία!!

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές: