Παναγιώτα Τ.

Δασκάλα – καθηγήτρια γαλλικών

Απόφοιτη τμήματος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.

Σεμιναριακή εκπαίδευση με θέμα προσδοκίες γονέων και μαθησιακές δυσκολίες.

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις γερμανικής.

Διετής εμπειρία με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθήματα προσαρμοσμένα στην ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών και χρήση διαφοροποιημένων μέσων και διδακτικού υλικού

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά