Παναγιώτης Νιτσάκης

Καθηγητής φιλόλογος

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και στις τρεις τάξεις (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ιστορία, Ελένη).

Επιπροσθέτως, σε μαθητές Λυκείου και στις τρεις τάξεις (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Λατινικά, Αντιγόνη, Ρητορικά κείμενα, Ιστορία) παραδίδοντας ενισχυμένο υλικό σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
25€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων