Απόστολος Π.

Δάσκαλος – καθηγητής βυζαντινής μουσικής

Ξεκίνησα να μαθαίνω βυζαντινή μουσική από 7 ετών και συμπληρώνω μια εμπειρία 51 ετών.

Είμαι κάτοχος πτυχίου μουσικοδιδασκαλιας βυζαντινής μουσικής, με μεγάλη ψαλτική εμπειρια σε πολλούς ναούς και έχω συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ψάλτες της χώρας μας στο εσωτερικό και σε συναυλίες στην Ιταλία.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: