Σωτήρης Κ.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Σχολικά Μαθήματα:

 • Μαθηματικά Δημοτικού
 • Μαθηματικά Γυμνασίου
 • Μαθηματικά Λυκείου
 • Πληροφορική Δημοτικού
 • Πληροφορική γυμνασίου
 • Πληροφορική λυκείου

Μαθήματα Επαλ:

 • Δίκτυα υπολογιστών
 • Προγραμματισμός υπολογιστών
 • Μαθηματικά Επαλ

Πανεπιστημιακά μαθήματα:

 • Άλγεβρα
 • Γραμμική άλγεβρα
 • Διαφορικές εξισώσεις
 • Μαθηματικός προγραμματισμός
 • Βάσεις δεδομένων
 • Προγραμματισμός με γλώσσα C/C++
 • Multisim
 • Matlap

Προετοιμασία για ECDL
Εκμάθηση Microsoft Office

 • verified

  επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

 • verified

  επιβεβαιωμένο προφίλ instagram

 • Τρόπος διδασκαλίας:
 • Στο χώρο του μαθητή
 • Online / Μέσω internet
 • Εξυπηρετώ περιοχές:

Σας ενδιαφέρει ο δάσκαλος; Επικοινωνήστε μαζί του άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: