Στέλλα Κ.

Δασκάλα ελληνικών, παιδαγωγός

Hello my name is Stella and I am from Greece!

I love to teach others about the Greek language and Greek culture!

In recent years I have been working with private lessons for high school children as well as adults who want to learn Greek!

I will be glad to have you as my next student!

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά