Βλάσιος Π.

Καθηγητής φιλόλογος

2015 – σήμερα : παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2018 – 2021 : διδασκαλία σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.

Αναλαμβάνω την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Παροχή προσωπικών σημειώσεων καθώς και ασκησιολόγιο για τις απαραίτητες επαναλήψεις, την εμβάθυνση και την κάλυψη τυχόν κενών. Συχνά διαγωνίσματα και ενημέρωση των γονέων.

Εξειδίκευση στην παράδοση μαθημάτων σε παιδιά και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθήματα ελληνικών σε ξένους.

Εξατομικευμένη διδασκαλία βασισμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή με στόχο την απόλυτη επιτυχία.

Προετοιμασία για εισαγωγή σε πρότυπα Γυμνάσια.

Εξειδίκευση στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών.

Προετοιμασία αποφοίτων.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
7€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων