Χαρά Δ.

Δασκάλα καθηγήτρια αγγλικών

Διαθέτω δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, και έχω εργαστεί σε πολλά φροντιστήρια ξένων γλωσσών καθώς και σε ένα από τα μεγαλύτερα φροντιστήρια της Αθήνας.

Προσφέρω μαθήματα μέσω διαδικτύου και στον χώρο του μαθητή καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και τις ηλικίες.

Αναλαμβάνω την προετοιμασία για όλες τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Αγγλικών. Επίσης, προσφέρω ταχύρθμα μαθήματα για ενήλικες που επιθυμούν εξοικείωση με τον προφορικό λόγο ή πιστοποίηση για σπουδές ή εργασία.

Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες του μαθητή, χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό ή δημιουργώντας υλικό κατά περίπτωση.

Ανάλογα την διαθεσιμότητα, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε group, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στον προφορικό λόγο αλληλεπιδρώντας με άλλους μαθητές που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: