Χαράλαμπος Κ.

Καθηγητής φιλόλογος

Φιλόλογος, πτυχιούχος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και απόφοιτος μεταπτυχιακού του τμήματος Δημιουργικής Γραφής του ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου, προσφέρω:

  • ιδιαίτερα διαδικτυακά φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου,
  • ιδιαίτερα μαθήματα δημιουργικής γραφής, με δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ και μαθήματα ελληνομάθειας.
  • παρέχονται προσωπικές σημειώσεις
  • προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις.
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων