Εικόνα Προφίλ

Χρυσαυγή Στρούμπου

Διδασκαλία κατά το δυνατόν προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή, καθώς και πιο εξειδικευμένη μεθοδολογία για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες