Ύρια Καυκά

Δασκάλα δημοτικού, ειδικής αγωγής

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα (αρχαίων / ιστορίας / νεοελληνικής γλώσας και λογοτεχνίας) σε μαθητές γυμνασίου και μελέτη όλων των μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού.

Συνεργάζομαι με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, Δεπυ) και με μαθητές τυπικής ανάπτυξης.

Παρέχω δικό μου εκπαιδευτικό υλικό για ενίσχυση και κατανόηση του μαθήματος και εστιάζω στις δυσκολίες του μαθητή, ώστε να τις ενισχύσουμε.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
15€ (δημοτικού) / 20€ (γυμνασίου)
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων