Ύρια Καυκά

Δασκάλα δημοτικού, ειδικής αγωγής

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Συνεργάζομαι με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, Δεπυ) και με μαθητές τυπικής ανάπτυξης.

Παρέχω δικό μου εκπαιδευτικό υλικό για ενίσχυση και κατανόηση του μαθήματος και εστιάζω στις δυσκολίες του μαθητή, ώστε να τις ενισχύσουμε.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
12€ (δημοτικού) / 15€ (γυμνασίου)
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: