Ιδιαίτερα μαθήματα pilates ή ομαδικά.

Βελτιώστε άμεσα την φυσική σας κατάσταση.