Αναστασία Μ.

Καθήγητρια φιλόλογος

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Φιλοσοφίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Παράλληλα, πραγματοποιεί δημιουργική απασχόληση σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης με έμφαση στην Ιστορία της τέχνης, τα εικαστικά και την ποίηση.

Η αλληλεπίδραση μου με τους μαθητές δεν έχει στόχο την στείρα μετάδοση γνώσεων ενός αντικειμένου, αλλά την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης. Με την μέθοδο του κονστρουκτιβισμού, ο μαθητής προσπαθεί να χτίσει την γνώση σύμφωνα με τις δικές του προσλαμβάνουσες και έτσι, να αισθάνεται πως εμπλέκεται προσωπικά στην νοηματοδότηση οποιασδήποτε γνώσης του παρέχεται.

Στην διδασκαλία μου χρησιμοποιώ εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης για την βιωματική προσέγγιση της μάθησης με κεντρικό ρόλο να κατέχει η τέχνη και η έκφραση. Η ένταξη της τέχνης στην εκπαίδευση κρίνεται καθοριστική για την ανάπτυξη της αισθητηριακής εμπειρίας και της όξυνσης της σκέψης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών.

Με την μέθοδο του “Artful thinking”, κάνουμε χρήση των εικαστικών έργων σε οποιοδήποτε αντικείμενο θέλουμε να διδάξουμε με στόχο την ενίσχυση διαφορετικών νοητικών ικανοτήτων (παρατήρηση, περιγραφή, αμφισβήτηση, σύγκριση, διερεύνηση κα.) και πάνω από όλα την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, την ανάπτυξη της φαντασίας (Dewey), καθώς και την δυνατότητα αντίληψης της πραγματικότητας με μια εναλλακτική προοπτική.

Παράλληλα, μια από τις πιο αποτελεσματικές βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιώ συστηματικά είναι εκείνη της δημιουργικής γραφής. Με αυτή τη μέθοδο ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο και μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία, τα συναισθήματα του και να καλλιεργήσει την γλωσσική του έκφραση.

Γενικότερα, θεωρώ σημαντική στην εργασία μου την ενθάρρυνση της αυτενέργειας του μαθητή, τη απελευθέρωση του και την αποκάλυψη δεξιοτήτων του που δύσκολα γίνονται αντιληπτές κατά την παραδοσιακή διδασκαλία.

Επίσης, μέσα και από την πρακτική μου άσκηση σε ειδικό σχολείο μπορώ εύκολα να διακρίνω, αν τυχόν υπάρχει πιθανότητα για οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία μπορεί να παρουσιάσει κάποιος μαθητής μου και τον τρόπο αντιμετώπισης της.

Τέλος, θα ήθελα να τονιστεί η διαλλακτικότητα μου όσον αφορά θέματα οικονομικής φύσεως ή οτιδήποτε θεωρεί ο γονέας πως πρέπει να συζητηθεί στην εκπαιδευτική φύση των μαθημάτων μου.

Ο απώτερος σκοπός μου είναι οι μαθητές να αισθάνονται άνετα στο μάθημα μου, να μπορούν να εκφραστούν και να χτιστεί μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ δάσκαλου και διδασκόμενου. Διότι, ο δάσκαλος πάντοτε πρέπει να αποτελεί την γέφυρα όπου οι μαθητές μπορούν να διαβούν και έπειτα να γκρεμίζει αυτή τη γέφυρα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να χτίσουν την δικιά τους (Ν. Καζαντάκης).

Προσφορές / ώρα
Online / εξ’ αποστάσεως
Από 8-10€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων