Φωτεινή Κοντοθανάση

Δασκάλα – καθηγήτρια αγγλικών

Παραδίδονται ιδιαίτερα κατ’οίκον μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα από πτυχιούχο του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία.

Ο επικοινωνιακός τρόπος της διδασκαλίας με κύριο χαρακτηριστικό την μεταδοτικότητα, στοχεύει αφ’ενός στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αφ’ετέρου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, εστιάζοντας στις αδυναμίες του και βελτιώνοντάς τες.

Η τιμή των μαθημάτων είναι συζητήσιμη και αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
Από 10€
  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές: