Φωτεινή Κοντοθανάση

Παραδίδονται ιδιαίτερα κατ’οίκον μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα από πτυχιούχο του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία.

Ο επικοινωνιακός τρόπος της διδασκαλίας με κύριο χαρακτηριστικό την μεταδοτικότητα, στοχεύει αφ’ενός στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αφ’ετέρου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, εστιάζοντας στις αδυναμίες του και βελτιώνοντάς τες.

Η τιμή των μαθημάτων είναι συζητήσιμη και αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Σας ενδιαφέρει η δασκάλα; Επικοινωνήστε μαζί της άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: