Γιώτα Ρ.

Καθηγήτρια φιλόλογος

Η διδασκαλία είναι μία αμφίδρομη διαδικασία, δηλαδή εξαρτάται τόσο από τον καθηγητή όσο και από τον μαθητή.

Έτσι είναι απαραίτητη η πολύ καλή συνεργασία αυτών των δύο από την αρχή.

Κατά τη γνώμη μου είναι πιο σημαντική η ουσιαστική κατανόηση του μαθήματος από το μαθητή, σε ανττίθεση με τη στείρα αποστήθηση των γνώσεων.

Όλα τα μαθήματα μπορούν να γίνονται ενδιαφέροντα αν οι καθηγητές εφαρμόσουν έναν μοναδικό τρόπο διδασκαλίας για τον κάθε ένα ξεχωριστό μαθητή τους.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: