Κατερίνα Κ.

Καθηγήτρια φιλόλογος

Αναλαμβάνω όλα τα μαθήματα της πρωτοβάθμιας καθώς και τα φιλολογικά μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εφαρμόζω σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ενώ το μάθημα είναι ενδιαφέρον και ευχάριστο.

Οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν το διάβασμα καθώς το μάθημα είναι διαδραστικό.

Έχω πολυετή εμπειρία καθώς επίσης πολλή υπομονή, κατανόηση και χαρά γι αυτό που κάνω!

Προσφορές / ώρα
Online / εξ’ αποστάσεως
10€ – 20€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων