Κυριάκος Η. Γεωργιάδης

Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970 καὶ μεγάλωσε στὶς Σέρρες. Τὸ 1992 ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὸ τμῆμα Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Τὴν διετία 1994-96 ἐργάστηκε στὸ Παπάφειο Ἵδρυμα Θεσσαλονίκης ὡς φιλόλογος καὶ παιδαγωγός. Ἀπὸ τὸ 1997 διδάσκει μαθήματα τῆς εἰδικότητάς του στὸ φροντιστήριο «Γνώμων». Τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 συμμετέσχε ὡς ἱδρυτικὸ μέλος στην ἵδρυση τῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ἀνάδειξη καὶ τὴ Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται μὲ ἐπιτυχία τὰ τελευταῖα χρόνια διοργανώνοντας μεγάλες ἐκδηλώσεις, σεμινάρια καὶ ἐκδίδοντας τὸ περιοδικὸ σύγγραμμα Λόγοι ἐν Σέρραις Ἀπὸ τὸ 2012 διευθύνει τὸ διαδικτυακὸ πρόγραμμα μαθημάτων ποὺ ἔχει τίτλο: “Μαθήματα Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες” καὶ κωδικὴ ὀνομασία : “Ἐπιστρέφουμε στὸ σπίτι μας, στὸν Πολιτισμό μας”.

Στόχος τοῦ προγράμματος ἡ ἐξοικείωση τῶν μαθητῶν μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὰ ἀριστουργήματα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας – ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Αἰσχύλο, τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὸν Εὐριπίδη μέχρι τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τοὺς ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.Ἀπό τόν Σολωμό, τόν Μακρυγιάννη καί τόν Παπαδιαμάντη μέχρι τόν Κόντογλου, τόν Σεφέρη καί τόν Ἐλύτη.Ἔχει δώσει σειρὰ διαλέξεων μὲ θέματα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ Γραμματεία (Ἡ δικαίωση τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Βατάτζη, ἡ ὀρθόδοξη χρστιανικὴ ἀγωγὴ στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια), ἐνῶ στὶς 23 Μαρτίου 2019 συμμετεῖχε ὡς κεντρικὸς ὁμιλητὴς στὴν γιορτὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας τοῦ Πόρτλαντ (Ὄρεγκον) τὼν Η.Π.Α. μὲ τίτλο εἰσήγησης: “Ὁ Ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων 21΄”.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Μέσω internet

Σας ενδιαφέρει ο δάσκαλος; Επικοινωνήστε μαζί του άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας:

  • Βοηθήστε τον δάσκαλο να κρίνει αν μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό σας.
  • Αν κρίνετε χρήσιμο να γνωρίζει ο δάσκαλος τη περιοχή σας, αναφέρετε εδώ (προαιρετικό).