Χριστίνα Πιέτρη

Μαθήματα μέσω διαδικτύου μόνο (skype κλπ).

Παραδίδω διαδικτυακά μαθήματα γαλλικών και ελληνικών ως ξένης γλώσσας.

Διαθέτω πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας και πιστοποιητικό επιμόρφωσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Χαρακτηριστικά:

  • Δομημένο πρόγραμμα μαθημάτων, με σαφείς οδηγίες και καθορισμένα αποτελέσματα.
  • Επιπλέον (διαδικτυακό) υλικό, προσαρμοσμένο σε κάθε μαθητή, καθώς και εργασίες για το σπίτι.
  • Για παιδιά έως 15 ετών, ο κηδεμόνας μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό τους σε 15-νθήμερη βάση, μέσω συγκεκριμένων πλατφορμών επικοινωνίας (π.χ. google drive)
  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Μέσω internet

Σας ενδιαφέρει η δασκάλα; Επικοινωνήστε μαζί της άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: