Νικόλαος Ραυτόπουλος

Μαθήματα Ειδικής Αυτοάμυνας / Street Fight – Wing Chun

Ικανότητα Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασίας

Δια μέσου συνεχούς εξάσκησης και επανάληψης των τεχνικών αυτοάμυνας και ειδικών ασκήσεων αντίληψης και επαφής, οι μαθητευόμενοι εκπαιδεύονται σε αποτελεσματικές τεχνικές δράσης-αντίδρασης ενάντια σε κάθε είδους επίθεση και απειλή.

Το Wing Chun διδάσκει τους μαθητές του να σκέφτονται αντί να πανικοβάλλονται σε μια απειλητική ή υποτιθέμενη επικίνδυνη κατάσταση και έτσι να δρουν με αποτελεσματικές τεχνικές αυτοάμυνας.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • verified

    επιβεβαιωμένο facebook

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Περιοχές εξυπηρέτησης:

Σας ενδιαφέρει ο δάσκαλος; Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω της παρακάτω φόρμας: