Σταυρούλα Κουρνέτα

Δασκάλα καθηγήτρια γαλλικών

Αρχικά, ονομάζομαι Κουρνέτα Σταυρούλα και θα σου παρουσιάσω την εμπειρία μου σχετικά με την Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας καθώς και την διαρκής επιμόρφωση μου μέσω σεμιναρίων και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ξεκίνησα την Διδασκαλία από το 2000 πριν ακόμη τελειώσω τις σπουδές μου στην Γαλλική Φιλολογία Αθηνών. Σου παραθέτω το βιογραφικό μου από το 2005 – 2024.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Μεταπτυχιακό : Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης/ Διεθνούς Γλώσσας ( Titre du Memoire: Représentations culturelles concernant la Francophonie dans les manuels de FLE en Grèce: étude comparative et sémiotique, βαθμός 8/10 ) Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών.
 3. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο πρόγραμμα “Σύγχρονες Τάσεις στην Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς”. Ανοιχτό Παν/ιο Πατρών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων διάρκειας 2 εβδομάδων για καθηγητές στο Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Medias (Vichy) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clermont Ferrand.
 2. Επιμορφωτικό Σεμινάριο από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (A.P.F) – O ρόλος του εκπαιδευτικού της γαλλικής γλώσσας στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο: εκπαιδευτικές πολιτικές και διδακτικές πρακτικές.
 3. Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
 4. Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ’ αποστάσεως στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα.
 5. Επιμορφωτικό Σεμινάριο από τις εκδόσεις Kosvoyannis για το Synthèse
 6. Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ ’αποστάσεως στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά: Πτυχίο First Certificate in English (Cambridge University)
 • Ελεύθερη Επαγγελματική Συνεργασία στη Παράδοση Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Γαλλικών όλων των επιπέδων: Α1-C1, Sorbonne I σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες και σε group 2-3 ατόμων.
 • Συνεργασία με τα Φροντιστήρια Ζάρρα (επίπεδο αρχάριοι)
 • Παράδοση Πανεπιστημιακών μαθημάτων σε φοιτητές της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών:
 • Ελεύθερη Επαγγελματική Συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Μη- Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Γιατροί χωρίς Σύνορα”: Παράδοση Εντατικών Μαθημάτων Γαλλικής Ορολογίας σε Στελέχη του Οργανισμού (ενδεικτικά: Ψυχολόγους, Οικονομολόγους, Στελέχη Διοίκησης) (επίπεδο Α1-Β1).
 • Συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζας – Προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις του Διπλωματικού Σώματος.
 • Μεταφραστική Εμπειρία: Ελεύθερη Επαγγελματική συνεργασία με ιδιώτες Μετάφραση κειμένων Περιεχομένου Νομικού, Τουριστικού, Ψυχολογία

Αναλαμβάνω υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας με συνεχόμενες επιτυχίες των μαθητών μου σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Μπορείς να το διαπιστώσεις, αν επισκεφτείς την σελίδα μου όπου θα βρεις όλα τα ονόματά τους.

Αναλαμβάνω την προετοιμασία σε Ομαδικά και Ιδιαίτερα Μαθήματα:

🎯 Υποψηφίους για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Γαλλικής Φιλολογίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
🎯  Φοιτητές για την Εξεταστική της Γαλλικής Φιλολογίας Αθηνών
(προετοιμασία 37 μαθημάτων – επισκεφτείτε την σελίδα μας
για να δείτε ονομαστικές επιτυχίες στις εξεταστικές 2005-023 / facebook.com/mathimatagallikisfilologias/).
🎯 Υποψηφίους για την Διπλωματική Ακαδημία.
🎯 Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Φοιτητών με αντικείμενο την Γαλλική Γλώσσα Επεξήγηση της Ύλης – Επιμέλεια εργασιών).
🎯  Πιστοποιήσεων Γαλλικής Γλώσσας
Delf A1-B2 – Dalf C1, C2, Sorbonne B2-C2,ΚΠΓ.
🎯  Αρχάριοι.
🎯  Στελέχη Επιχειρήσεων.
🎯 Υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ποιοτικά και Αποτελεσματικά Μαθήματα μέσω Skype

Είμαι Ελεύθερος Επαγγελματίας από το 2008 καθώς έχω αφοσιωθεί στην Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.

Έκδοση νόμιμων αποδείξεων.

 • verified

  επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

 • Τρόπος διδασκαλίας:
 • Στο χώρο του μαθητή
 • Online / Διαδικτυακά
 • Εξυπηρετώ περιοχές: