Αγγελική Ζαχαράκη

Σπουδές:

  • Ιταλικη γλώσσα και φιλολογία
  • Φιλοσοφικη Αθηνών

Ιταλική καταγωγή με πείρα σε ολα τα επίπεδα (Native speaker)